Qué és la Pionera Tot En MAJUSCULES?

L’espai per a la gent que comença.
El teu espai on iniciatives innovadores i socioempresarials de persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat i de col·lectius que també comencen: makers, artesanes, artistes. Tots els caps de setmana de l’any a Barcelona.
Qué és la Pionera Tot En MAJUSCULES?

DeL 13
De FeBrEr
Al 4
De MaRç

INAUGURACIÓ

7
D’AbRiL
De
2018

Qué és la Pionera Tot En MAJUSCULES?

L’espai per a la gent que comença. El teu espai on iniciatives innovadores i socio- empresarials de persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat i de col·lectius que també comencen: makers, artesanes, artistes. Tots els caps de setmana de l’any a Barcelona.

Permetrà una interacció amb els clients per part d’aquestes noves iniciatives, i per tant, complirà funcions d’aprenentatge pràctic, d’assaig en viu de possibles noves activitats econòmiques i de pont d’accés al món laboral; tant la venda, com la gastronomia i l’activitat cultural tenen algun element de provatura, de visualització i d’accés a oportunitats de negoci.

En formaran part iniciatives emprenedores o socioempresarials que:
  • Es trobin en fase d’incubació, proves pilot o llançament
  • Tinguin caràcter innovador i capacitat transformadora
  • Generin nova ocupació a la ciutat de Barcelona
  • Ofereixin oportunitats a persones en situació de vulnerabilitat social
  • Respectin els criteris de compromís social, ambiental i comunitari
  • Siguin de proximitat amb el territori

FES-TE PARADISTA
O EXPOSITOR!

Qué és la Pionera Tot En MAJUSCULES?

Podeu omplir el formulari que trobareu
en l’enllaç:

LINK 2

Qué és la Pionera Tot En MAJUSCULES?

L’espai per a la gent que comença.
El teu espai on iniciatives innovadores i socioempresarials de persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat i de col·lectius que també.QuAn
Novembre-març
dissabte i diumenge
de 10 a 20h

Maig-octubre
divendres, dissabte i diumenge de 12 a 22h


ON?

Passeig Clavell, Poblenou
00000 Barcelona